Partners

iFLUX is een spin-off, gebaseerd op jarenlang onderzoek van Goedele Verreydt, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen en VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). Zij is uitvindster van de iFLUX technologie. De afgelopen jaren leidde Goedele een team van onderzoekers en productontwikkelaars in het domein van grondwaterverontreiniging en bodemsanering. Zij heeft tal van wetenschappelijke publicaties in deze vakgebieden op haar naam. iFLUX richt zich met een totaalservice voor fluxmetingen tot milieudeskundigen die bodemsaneringsprojecten begeleiden.

Universiteit Antwerpen

Binnen de vakgroep ECOBE (Ecosysteembeheer) van Universiteit Antwerpen leidde onze founder Goedele een onderzoeksteam dat de ontwikkeling en validatie van de huidige iFLUX producten op punt zette. Ook nu nog is de Universiteit van Antwerpen een betrouwbare onderzoekspartner en werken verschillende onderzoekers verder in het topic om fluxmetingen in te zetten in meerdere sectoren en verschillende toepassingsgebieden, met name wetland management. Water fluxen kunnen van belang zijn in alle aquatische ecosystemen.
Bezoek de website

VITO

VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) is een toonaangevende Europese onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling. Zowel Goedele als Tim hebben een groot deel van hun loopbaan ervaring en kennis opgedaan in de unit Milieu Management. De iFLUX onderzoeksprojecten werden vanuit VITO begeleid door ervaren wetenschappers met expertise in de sector en voeling met de wetgeving. Ze boden een ideaal kader om toegepast onderzoek te faciliteren en de verkenning van de markt te begeleiden.
Bezoek de website

SGS

SGS is de vaste labopartner van iFLUX. In deze exclusieve samenwerking verzorgt SGS de gevalideerde analysepakketten voor de iFLUX-cartridges. SGS is wereldwijd een van de grootste spelers op het vlak van inspecties, analyses, certificaten en verificaties. SGS is zeer actief in het domein van milieumanagement. Daarom profileert het zich als innovatieve speler die meedenkt met zijn partners en klanten om de meest kwalitatieve resultaten te bekomen.
Bezoek de website

Cyclopure

Cyclopure is één van de partners van iFLUX voor de productie van PFAS cartridges. Het is een toonaangevende innovator op het gebied van waterzuiveringstechnologieën. Daarom zijn zij voor iFLUX een ideale partner in de ontwikkeling van cartridges voor emerging contaminants.
Bezoek de website

Ineris

Het Franse Nationale Instituut voor Industriële Ruimte en Risico's (Ineris) is een industriële en commerciële overheidsinstelling onder toezicht van het Ministerie van Milieu. Ineris heeft in opdracht van de Franse overheid een validatieproject uitgevoerd (PASSIFLUX 2016-2019) waarbij de gebruiksvriendelijkheid en de toegevoegde waarde van fluxmetingen werd onderzocht. De iFLUX technologie kwam als meest gebruiksvriendelijke en relevante optie naar voren en werd meegenomen in een code van goede praktijk aangaande fluxmetingen in Frankrijk.
Bezoek de website

ZiggZagg

Voor de kwaliteit van fluxmetingen is het van cruciaal belang om de meetinstrumenten nauw te laten aansluiten op de peilbuizen waarin gemeten wordt. Al van bij de start is ZiggZagg daarom de 3D-printing partner van iFLUX. De ZiggZagg technologie en service maakt het mogelijk om snel zeer kwalitatieve onderdelen op maat te verkrijgen. Ook dragen zij bij aan onze R&D afdeling door de productie van zeer complexe onderdelen.
Bezoek de website

Bezig met een bodemsaneringsproject?

Ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen