Voor wie?

Aangewezen bij complexe grondwaterprojecten

Fluxmetingen leveren nuttige informatie over wat er gebeurt onder de grond. Ze stellen ons in staat te meten hoeveel (massa) verontreiniging  zich verplaatst en hoe snel verontreiniging zich beweegt met het grondwater.

Dit soort metingen worden vooral ingezet door wie bezig is met integriteitsmonitoring, optimalisatie van het saneringsontwerp, bewijsvoering en bepalen van stromingsrichting voor grondwater management.

Integriteit

Fluxmetingen meten in welke mate de integriteit van bepaalde grenzen of installaties is geschonden. Het kan gaan om de integriteit van bv. een waterwinning. Fluxmetingen meten welke gekwantificeerde risico’s aanwezig zijn. Dit laat ook toe om te bepalen welk risico’s en bedreigingen in de toekomst kunnen ontstaan.

Saneringsontwerp

Je saneringsontwerp optimaliseren op basis van hoe de verontreiniging zich verspreidt kan de kosten van een sanering drukken. Om dit in kaart te brengen worden fluxmetingen in allerlei industrieën ingezet.

Bewijsvoering

Door de stromingsrichting van vervuiling in kaart te brengen worden eindeloze discussies vermeden over wie verantwoordelijk is voor de vervuiling van een gebied. Fluxmetingen bieden hier een objectieve maatstaf voor het oplossen van discussies.

Stromingsdynamiek

Door de dynamiek van grondwater in kaart te brengen kunnen processen in het grondwater management geoptimaliseerd worden. Speciaal hiervoor werd de digitale sensor ontwikkeld die deze dynamiek real time in kaart brengt.

Van welke stoffen kunnen we de flux meten?

Ontdek hier het overzicht: