Bewijsvoering

Waterfluxen en massafluxen kunnen bijkomende inzichten geven die waardevol zijn bij bewijsvoering. Bewijsvoering gaat meestal over het toewijzen van kosten aan verschillende partijen en een maat zetten op de aansprakelijkheden van deze partijen. Door middel van de bepaling van waterfluxen en massafluxen ontstaat er meestal een directe relatie tussen kosten en de verontreinigingssituatie. 

Waarom kiezen voor fluxmetingen?

Vaak is er discussie over de bron van verontreiniging. De aansprakelijkheid van de verschillende partijen is dan niet duidelijk en de verdeling van bijhorende kosten laat op zich wachten zolang de discussies gaande zijn. 

In dit soort situaties bieden fluxgegevens een objectievere maatstaf om de aansprakelijkheid toe te wijzen. De bepaling van waterfluxen en massafluxen kunnen meestal een directe relatie leggen tussen de kosten en de verontreiniging.

Een neutrale derde partij

De oneindige discussies tussen partijen, met vaak elk een eigen bemonsteringsmethode, kan vermeden worden. De fluxmetingen bieden een objectiever kader voor het aantonen van aansprakelijkheden. Niet alleen wordt de verontreiniging in kaart gebracht, maar ook de richting waarin deze beweegt.

Pompregimes, gebruik van actieve kool en andere verbruiksmiddelen kunnen gerelateerd worden aan de fluxgegevens. Bovendien kan een fluxcampagne een benchmark zijn voor metingen op verschillende buurtterreinen. Er zal geen verschil zijn tussen bemonsteringsmethodes die verschillende partijen toepassen.

Weten hoe iFLUX wordt toegepast in de praktijk?

Ontdek onze referentieprojecten