Integriteit

Wanneer een grondwaterwinning belangrijk is voor een productieproces of wanneer een bedreiging naar een naburig perceel een probleem kan worden, is het interessant om bijkomende metingen uit te voeren. Waterflux en massafluxmetingen kunnen dan een handige tool zijn om te bepalen hoeveel massa, hoe snel naar een object toestroomt. 

Waarom kiezen voor fluxmetingen?

Bewaking van de integriteit van processen en percelen is belangrijk voor de continuïteit van processen.

Wachten tot wanneer een verontreinigingsnorm wordt overschreden is vaak kostelijk en vertraagt de processen. 

Het meten van massafluxen en waterfluxen helpt dan in het voorspellen van bedreigingen voor de integriteit en stelt je in staat op het juiste moment in te grijpen. 

Hoge gevoeligheid of minder voorkomende verontreiniging

Integriteitsmetingen gaan vaak vooraf aan de overschrijding van normeringen of het meten van standaard verontreinigingen. Typische gevallen voor wie dit interessant is zijn receptoren waar de kwaliteit van het grondwater van groot belang is. De gevoeligheid voor verontreiniging is dan hoog (bijvoorbeeld bij grondwaterwinningen). Ook in situaties waar verontreiniging die niet vaak gemeten wordt voorkomt worden integriteitsmetingen ingezet (pesticides, geneesmiddelen, …). 

Bewaken van operationele processen

Informatie wordt in eerste instantie verzameld vanuit een operationeel perspectief. Om te bepalen van waar, hoeveel en wanneer verontreiniging relevant kan worden voor de operationele processen

Dit kan gaan over waterwinning als input voor de processen. Wanneer deze dreigt verontreinigd te worden brengen de metingen dit in kaart. Maar ook afvallozingen die uit de processen komen en een bedreiging kunnen vormen voor de omgeving kan je opvolgen om al dan niet aangepaste maatregelen in te zetten.

Zorgvuldigheidsprincipe

In andere gevallen kan het gaan om een zorgvuldigheidsprincipe dat wordt gehanteerd. Men wil nagaan of men dreigt bepaalde codes, wetten, regels of principes te overtreden. En indien dit het geval is, wanneer dit zal gebeuren. 

De massaflux kan bijvoorbeeld relevant zijn bij de bepaling van hoeveel verontreiniging via het grondwater naar een oppervlakte water stroomt. Dit soort van milieubelasting van oppervlaktewater valt dan onder de Europese Water Directive.

Weten hoe iFLUX wordt toegepast in de praktijk?

Ontdek onze referentieprojecten