Stromingsdynamiek

Grondwater is een hoog kwaliteit water en een belangrijke bron van zoet water in de wereld. Het opvolgen en het beheer van grondwater is daarom belangrijk en raakt aan verschillende aspecten van de duurzame samenleving.

Waarom kiezen voor fluxmetingen?

Grondwater wordt steeds schaarser. Daarom is het des te belangrijker om dit grondwater efficiënt te beheren. 

Fluxmetingen zorgen voor een beter begrip van de stromingsdynamiek van grondwater. Dit zorgt ervoor dat grondwaterreserves beter beheerd kunnen worden en extremen beperkt kunnen worden.

Invloeden op het grondwater

Grondwater is geen statisch gegeven. Grondwater is onderhevig aan seizoenschommelingen en klimaat extremen. Lokaal kan grondwater beïnvloed worden door bemalingen of pompregimes die aan infrastructuur of productie gebonden zijn. 

Hoewel sinds de jaren 2000’s met het gebruik van druksensoren en GIS-systemen, de grondwaterdynamiek via peilmetingen beter in kaart gebracht kan worden, is dit vaak niet ‘real-time’. Immers, peilveranderingen zijn het vertraagde gevolg van gebeurtenissen. Slechts, een beperkt aantal gevallen is er een duidelijk verband tussen peilveranderingen en de gebeurtenissen.

Via real-time fluxmetingen met de digitale sensor van iFLUX brengen wij hier verandering in.

Digitale waterflux metingen voor een beter grondwater beheer

Waterfluxen kunnen digitaal gemeten worden en kunnen verschillend zijn per meetniveau. Bovendien kunnen niet alleen de horizontale maar ook de verticale waterfluxen (ondiep) gemeten worden.

Met horizontale waterfluxmetingen kan ook de stromingsrichting op diepte real-time weergegeven worden. Triangulatie is niet meer nodig om de stromingsrichting te bepalen.

Samen met waterpeilen, zullen digitale waterfluxen ons in staat stellen nieuwe inzichten te verkrijgen. Voornamelijk de stromingsdynamiek zal duidelijker worden. Een beter begrip van de stromingsdynamiek geeft ons meer mogelijkheden te gaan naar beperking van extremen en een actiever beheer van grondwaterreserves.

Nauwkeuriger grondwateronderzoek

Door ook massaflux-metingen te koppelen aan de digitale metingen kunnen grotere gebiedscampagnes uitgevoerd worden naar nutriënten, ionen uitwisselingen, … voor ecologische, water- en afvalbergingsstudies.

Weten hoe iFLUX wordt toegepast in de praktijk?

Ontdek onze referentieprojecten