Waarom fluxmetingen?

In tegenstelling tot traditionele concentratiemetingen ontwikkelde iFLUX een meettechniek waarbij tegelijk snelheid én richting van verontreiniging in grondwater wordt bepaald. Bovendien wordt de meting uitgevoerd gedurende een langere periode. Dit garandeert meer zekerheid over de verspreidingsrisico’s van de bodem- en grondwaterverontreiniging, en kan saneringskosten helpen besparen.

Hoe beweegt verontreiniging in het grondwater?

Onze zelfontwikkelde en gevalideerde meettechniek brengt de mobiliteit van verontreiniging in het grondwater in kaart door effectieve 'in situ' fluxmetingen. Hierdoor verkrijg je veel meer zekerheid in vergelijking met de bestaande fluxsimulaties op basis van concentratiemetingen in combinatie met stromingsinschattingen.

Hoe pakken wij het meetproject aan?

Wij bieden een totaalservice aan onze klant in nauwe samenwerking met hem, andere projectpartners en deskundigen. Zo bewaken en garanderen we de kwaliteit van onze resultaten.

Wanneer bieden fluxmetingen meerwaarde?

Flux resultaten leveren nuttige informatie voor elke vorm van grondwater management. Vooral bij complexe saneringsdossiers is het verkrijgen van betrouwbare onderzoeksresultaten een meerwaarde om de saneringskosten aanzienlijk te kunnen drukken.

Welke resultaten mag je verwachten?

Wij interpreteren de verzamelde gegevens en visualiseren de resultaten tot heldere data. Deze informatie is meteen bruikbaar om verspreidingsrisico’s correct in te schatten en het saneringsdossier te optimaliseren.

Weten hoe iFLUX wordt toegepast in de praktijk?

Ontdek onze referentieprojecten