Aanpak meetproject

Vertrouw op onze totaalservice

Om de kwaliteit van de aangeleverde meetresultaten te verzekeren, staan wij garant voor een totaalservice. Daarbij nemen we in opdracht van en in nauwe samenwerking met milieuconsultants het volledige iFLUX meet- en analyseproject op ons. We lichten kort de verschillende stappen toe.

iFLUX Project


Om de kwaliteit van de aangeleverde meetresultaten te verzekeren, staan wij garant voor een totaalservice...

1 - Monitoring plan

Samen werken we een plan uit waarbij we bepalen welke cartridges voor een specifieke periode en diepte in welke peilbuizen moeten geplaatst worden.

2 - On-site sampler installatie

De samengestelde iFLUX samplers worden op terrein in de peilbuizen geplaatst door een erkend veldteam.

3 - Ophaling en labo analyse

Na het vooraf bepaalde tijdsinterval worden alle cartridges opgehaald. Het laboratorium analyseert de opgehaalde cartridges.

4 - Data analyse en rapportering

Alle gegenereerde data wordt verwerkt en gevisualiseerd voor het opstellen van heldere rapporten en verspreidingskaarten.