Welke resultaten?

Duidelijke rapporten voor verdere verwerking

Wij leveren duidelijke tabellen en visualisaties af van de flux van polluenten in grondwater. Milieudeskundigen kunnen vervolgens met deze betrouwbare gegevens aan de slag voor het bepalen van de verspreidingsrisico’s en het verder uitwerken van hun saneringsdossier.

Wij treden niet in de plaats van milieudeskundigen of milieuconsultants die verantwoordelijk zijn voor de uitwerking en opvolging van het volledige saneringsdossier.

Als betrouwbare partner verrijken wij het project met betrouwbare data en gegevens over de flux van grondwatervervuiling. Deze vormen een solide basis voor verdere berekeningen en modellen.

Op die manier verbeteren we de kwaliteit van de besluitvorming binnen het saneringsproject, wat uiteindelijk leidt tot stevige kostenbesparingen.

Bezoek onze nieuwe FLUXeye applicatie en ontdek welke resultaten u mag verwachten bij een iFLUX project.

Je vindt er een voorbeeld iFLUX eindrapport, meerdere case studies over succesvolle iFLUX toepassingen en meer informatie over de flux methodologie en hoe een project praktisch afgewerkt wordt.

Weten hoe iFLUX wordt toegepast in de praktijk?