Onze iFLUX technologie

Hoe werkt een fluxmeting in grondwater?

Onze fluxmetingen maken het mogelijk om over een bepaalde periode de verspreiding van verontreiniging in het grondwater op te volgen. We meten op hetzelfde moment zowel de stromingssnelheid van het grondwater als de verspreidingssnelheid van de verontreiniging. In tegenstelling tot traditionele concentratiemetingen brengen we dus rechtstreeks de snelheid én richting van verontreiniging in grondwater in kaart. Hierdoor kunnen we betrouwbare data aanleveren om de verspreidingsrisico's van bodemverontreiniging nauwkeuriger te bepalen.

Wat maakt onze technologie zo uniek?

Met iFLUX samplers meten we tegelijk waterstromingssnelheid (‘waterflux’) én verontreinigingsvracht (‘polluentflux’) in het grondwater.

De grote innovatie van iFLUX zit onder meer in de zelfontwikkelde, gevalideerde en gepatenteerde cartridges. iFLUX levert verschillende types cartridges:

 

Waterflux cartridge
bevat een set van wateroplosbare tracers die onafhankelijk van elkaar uitlogen in functie van de grondwatersnelheid.

Polluent cartridges
bevatten sorbentia, specifiek voor het type te bemeten polluenten. Via adsorptie- en recoveryprocessen worden de polluentfluxen in het grondwater bepaald.

Elk type van cartridge bevat een ander type sorbens. Volgende polluentcartridges zijn momenteel commercieel beschikbaar:

  • Vluchtige organische stoffen (VOCls, BTEX, PAKs, ...)
  • Nutriënten (nitraat, fosfaat, ammonium, ...)
  • Zware metalen (nikkel, zink, koper, ...)
  • ...

Ons huidige aanbod is in staat om 90% van de meest voorkomende verontreinigingen te capteren. In de toekomst wordt gewerkt aan nieuwe cartridges om ontbrekende parameters toe te voegen.

 

1

De iFLUX cartridge is zo ontworpen dat ze nauw aansluit aan de peilbuis. De poreuze wand laat de vuilvracht direct in contact met de absorbentia. Door gericht metingen uit te voeren in verschillende peilbuizen krijg je een nauwkeurig beeld van de verplaatsingen over een volledig terrein.

3

Traditionele meettechnieken?

Traditionele concentratiemetingen nemen slechts een ‘snapshot’ van de ondergrondse situatie. Deze meting weerspiegelt uitsluitend de concentratie van een polluent op een bepaald tijdstip op een specifieke locatie.

Op basis van grondwaterstandsmetingen worden simulaties uitgevoerd om de verwachte grondwaterstroming in te schatten. Hierbij meet men dus de water- of polluentflux niet rechtstreeks. Deze werkwijze is allerminst nauwkeurig en zeker.

Fluxmetingen bieden daarentegen veel meer garanties op correctheid. Fluxmetingen geven zekerheid over welke vervuilende stoffen in de ondergrond zitten én hoe ze zich - met welke snelheid - naar welke richtingen verplaatsen.

Weten hoe iFLUX wordt toegepast in de praktijk?