De sleutel tot slim grondwaterbeheer
en effectievere bodemsanering

Grondwater in beweging

iFLUX biedt real-time, on-site grondwater- en verontreinigingsmonitoring. 

Hierdoor versnelt de responstijd, worden risico's voorspeld en zelfs voorkomen.

Vaak is monitoring gebaseerd op waterniveaus en momentopnamen van concentraties. Grondwaterfluxen en massafluxen zijn de ontbrekende schakel en zorgen voor de grootste onzekerheden in deze modelvoorspellingen en toekomstscenario's.

Wij bieden de volgende generatie van oplossingen voor grondwatermonitoring aan.

 

Een uitdaging op vlak van grondwater?

Ontdek wat wij voor je kunnen betekenen

Hoe beweegt verontreiniging in het grondwater?

Hoe pakken wij de meetcampagne aan?

Wanneer bieden fluxmetingen meerwaarde?

Welke resultaten mag je verwachten?